ល័ក្ខខ័ណ្ឌប្រើប្រាស់

បទបញ្ញត្តិចូលរួមសហគមន៍ហ្គេម GAME

មាត្រា១៖  ការបកស្រាយពាក្យ

- GAMOCORP.COM គឺជាក្លោងព៌តមានតាមអ៊ីនធឺណែតផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស Internet បណ្ដាសេវាកម្មខ្លឹមសារសម្បូរបែបនិងផ្លាស់ប្តូរ។

- Gamo គឺជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតគណនីរួមសម្រាប់សេវាកម្ម បានផ្តល់ជូនដោយក្លោងទ្វារព៌តមាន GAMOCORP.COM និងគេហទំព័រ website ដែលចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាសមាជិក GAMO។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម GOSU អ្នកមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះនិងចូលច្រើនដងជាមួយគណនីច្រើននៅគេហទំព័រwebsite ផ្សេងៗគ្នាទេ ទន្ទឹមនឹងនេះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅអាសយដ្ឋានតែមួយ។

- អ្នកប្រើប្រាស់” គឺជាបុគ្គលឬអង្គភាពដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្ម។

- ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖ គឺជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរួមមានឈ្មោះ អាយុ អាស័យដ្ឋាន​ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលគណនីធនាគាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សេងទៀតតាមច្បាប់។

- អ្នកប្រើប្រាស់៖ គឺជាម្ចាស់គណនីនិងជាម្ចាស់ស្របច្បាប់នៃគណនី GAMO

- ID GOSU: គឺជាគណនីសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះឬផលិតផលទាំងអស់របស់ GAMOCORP.COM

- កម្មសិទ្ធិបញ្ញា: គឺជាការច្នៃប្រឌិត ការកែលំអ រចនា ដំណើរការរូបមន្តវិធីសាស្រ្ត មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ព័ត៌មាន គំនូរ កូដកម្ម វិធីកុំព្យូទ័រ វណ្ណកម្មមានការរក្សាសិទ្ធិ (បច្ចុប្បន្ននិងអនាគត) ការរចនាសៀគ្វីរួមបញ្ចូលអេឡិចត្រូនិច ម៉ាកស្លាកយីហោ (បើបានចុះឈ្មោះឬមិនបានចុះឈ្មោះ) ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មនិង (រចនា) ថងធាតុពាណិជ្ជកម្ម។

មាត្រា២៖ ខ្លឹមសារសេវាកម្ម

- Gamo គឺជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតគណនីរួមសម្រាប់សេវាកម្ម បានផ្តល់ជូនដោយក្លោងទ្វារព៌តមាន GAMOCORP.COM និងគេហទំព័រ website ដែលចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាសមាជិក GAMO

-​ ក្លោងព័ត៌មានអំពី GAMOការយល់ដឹងអំពីភាពឯកជននិងការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ ដូច្នេះ GAMOប្តេជ្ញាការពារអតិបរិមានៃភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ GAMO ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីដំណើរការការចុះឈ្មោះ។ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលប្រមូលបានក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការត្រូវបានបញ្ជូនដោយសុវត្ថិភាពហើយត្រូវបានការពារដោយយើងខ្ញុំ។

- បណ្ដាសេវាកម្មរបស់សមាជិក GAMOCORP.COM

+ ព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិចទូទៅ http://gamocorp.com

+ ការទូទាត់ http://id.gamocorp.com

+ កិច្ចប្រជុំ http://hotro.gamocorp.com/

មាត្រា៣៖ ទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងការធ្វើវិសោធនកម្ម

ក្នុងនាមជាសមាជិកប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ GAMO អ្នកត្រូវតែអានុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងគោលការណ៍នៃ GAMO

1. អ្នកដែលមានឈ្មោះគណនីត្រូវបានចុះឈ្មោះនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពរបស់គណនីដោយការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនដែលអនុវត្តលើប្រព័ន្ធ។

2. GAMO មិនទទួលយកព័ត៌មានណាដែលផ្ទុយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីច្បាប់និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា ផ្ទុយនឹងខ្សែបន្ទាត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនអនុញ្ញាតរក្សាទុកផលិតផលសូហ្វវែរដោយគ្មានឬគ្មានប្រភពរក្សាសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

3. GAMO អាចកាត់បន្ថយមាតិការបស់សមាជិក ប្រសិនបើមិនអនុលោមតាមខ្លឹមសារនៃសកម្មភាពឬបទបញ្ញត្តិរបស់ GAMO រាល់ព័ត៌មានដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះនឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ (យោងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ GAMO) ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងតម្រូវឱ្យជូនដំណឹងព័ត៌មាននេះដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅពេលចាំបាច់។

4. សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញ ធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធប៉ះពាល់ដល់ GAMO ឬមធ្យោបាយនានា ប្រសិនបើរកឃើញនឹងត្រូវកាត់ទោសនិងចាត់ការតាមច្បាប់។

5. ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ http://GAMOCORP.COM ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងឥតឈប់ឈរនិងអភិវឌ្ឍ ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ GAMO អាចត្រូវបានដំឡើង កែប្រែគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ http://GAMOCORP.COM នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្បាស់នៅលើ Website កិច្ចប្រជុំអំពីការផ្លាស់ប្តូរនិងការបន្ថែមទាំងនោះ។

6. ក្នុងករណីមានបទប្បញ្ញត្តិមួយឬច្រើននៃបទប្បញ្ញត្តិនេះផ្ទុយនឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិនោះនឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នៅតែមានសុពលភាព។

មាត្រា៤៖  ខ្លឹមសារផ្តល់ជូនការផ្លាស់ប្ដូរព៌តមាន

. អ្នកប្រើប្រាសយល់ព្រមផ្តល់សិទ្ធិដល់ GAMO ប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារផ្លាស់ប្ដូរព៌តមានរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងថែទាំអតិថិជន សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ការស្ទង់មតិលើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ GAMO ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មថ្មីនិងកែលម្អ សេវាកម្មដែលមានស្រាប់បំពេញតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំណូលចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់។ រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះសេវាកម្មថ្មីបុន្ដែយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូននាពេលអនាគត។

.GAMO អាចរក្សាទុកឬបង្ហាញខ្លឹមសាររបស់អ្នក រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ សម្រាប់គោលបំណងថែរក្សានិងការធានានូវអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ GAMO អាចផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីដែលសមស្របជាមួយនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដែលមិនបានស្នើរត្រូវមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកជាមុន។

. នៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ GAMO ប្រសិនបើអ្នករំលោភលើការផ្តល់ណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ យើងខ្ញុំមានសិទ្ធពេញលេញភ្លាមៗនិងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នក បញ្ចប់ លុបគណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ទន្ទឹមលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភ យើងខ្ញុំអាចបដិសេធការចុះឈ្មោះនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ដើម្បីប្រើសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់ GAMO

. រាល់បទរំលោភបំពានណាមួយរបស់ម្ចាស់គណនីក្នុងដំណើរការប្រើប្រាស់ក្លោងព៌តមាន GAMOCORP.COMGAMO មានសិទ្ធិក្នុងការដកហូតសិទ្ធិរបស់ម្ទាស់គណនីណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ក្លោងព៌តមាន ហើយនឹងតម្រូវឱ្យអាជ្ញាធរធ្វើការចោទប្រកាន់អ្នកនៅចំពោះមុខច្បាប់បើចាំបាច់។

មាត្រា៥៖  សិទ្ធនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់គណនី

. ពេលចុះឈ្មោះគណនី ID GAMOអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់មួយផ្នែកឬសេវាកម្មរបស់សមាជិកទាំងអស់​របស់ GAMOCORP.COM

. ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ផលិតផល អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាកម្មជំនួយរបស់ GAMO ដែលបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងទំព័រ website: http://hotro.gamocorp.com/

. អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវការពារសុវត្ថិភាពព៌តមានគណនីប្រសិនបើព័ត៌មានដូចខាងលើនេះត្រូវបានបង្ហាញតាមមធ្យោបាយណាមួយអ្នកប្រើនឹងទទួលយកហានិភ័យដែលកើតឡើង។ GAMO នឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលកំពុងមាននៅក្នុងគណនីជាទុកសម្រាប់ផ្អែកទៅលើការសម្រេចចិត្តម្ចាស់គណនី បើមានជម្លោះនិង GAMOនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយដែលកើតឡើង។

. អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមនិងជូនដំណឹងភ្លាមៗទៅ GAMO ក្នុងករណីណាមួយការប្រើប្រាស់គណនីខុសពីបទបញ្ញត្តិនិងលេខសម្ងាត់របស់អ្នកឬសកម្មភាពណាមួយនៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព។ អ្នកក៏ធានាថា អ្នកតែងតែចាកចេញពីគណនីរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីប្រើម្តង ៗ ។

. នៅពេលរកឃើញកំហុសរបស់ GAMOCORP.COM សូមជូនដំណឹងមកយើងតាមរយៈទូរសព្ទ័បន្ទាន់... ឬឆ្លងទំព័រ website: http://hotro.gamocorp.com/

. អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែគោរពយ៉ាងតឹងរឹងជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិនៃសកម្មភាពហាមឃាត់បណ្ដាខ្លឹមសារនៃការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនេះ។ ប្រសិនបើមានការរំលោភឬអាកប្បកិរិយាជាច្រើន អាស្រ័យលើកម្រិតនៃការរំលោភ GAMOនឹងចាក់សោគណនីជារៀងរហូត ដកហូតសិទ្ធិទាំងអស់របស់អ្នកចំពោះផលិតផល GAMO ហើយនឹង

ស្នើរឱ្យអាជ្ញាធរធ្វើការចោទប្រកាន់អ្នកនៅចំពោះមុខច្បាប់បើចាំបាច់។

. អនុវត្តសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតស្របតាមច្បាប់។

. បើគណនី ID GOSU ណាមានអត្ថប្រយោជន៍ប្រើវិធីទូទាត់ ដែលមានស្រាប់ក្នុង GAMO ដើម្បីបញ្ចូលសេវាកម្មនៅក្រៅប្រព័ន្ធផ្តល់របស់ GAMOនឹងត្រូវបានចាក់សោរជារៀងរហូត។ ករណីសម្រាប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនិងហាមឃាត់នឹងផ្ញើរទៅអាជ្ញាធរប៉ូលីសដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់។

មាត្រា៦៖  សិទ្ធនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ GAMO

. ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ផលិតផល ប្រសិនបើអ្នករំលោភលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃការប្រើប្រាស់ IDGAMOនិងបទបញ្ញត្តិស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននេះឬកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ផលិតផល GAMOផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅលើទំព័រ website យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ លុបគណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកនិងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះអ្នក។

. រាល់ការបំពានរបស់ម្ចាស់គណនីក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ GAMO GAMO មានសិទ្ធដកហូតអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃម្ចាស់គណនីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ GAMO ក៏ដូចជាការស្នើរពីអាជ្ញាធរឱ្យកាត់ទោសអ្នកនៅចំពោះមុខច្បាប់បើចាំបាច់។

. នៅពេលរកឃើញការរំលោភដូចជាការប្រើប្រាស់CHEATS, HACKS ឬកំហុសផ្សេងទៀត GAMO មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់នៅពេលចុះឈ្មោះគណនីបញ្ជូនបន្តទៅភ្នាក់ងារដែលមានមុខងារដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់។

. ទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយដល់ម្ចាស់គណនីក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល GAMO

. ការទទួលនិងដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់អតិថិជនអំពីករណីដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ GAMO ទោះយ៉ាងណា GAMO ត្រឹមជំនួយ ទទួលនិងដោះស្រាយគណនីចុះឈ្មោះព័ត៌មានពេញលេញ ភាពស្មោះត្រង់និងភាពត្រឹមត្រូវ។

.  ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់គណនីGAMO មិនលក់ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទី ៣ លើកលែងតែតាមការតម្រូវដោយច្បាប់ឬម្ចាស់គណនីយល់ព្រម។

. គណនី GAMO ចុះឈ្មោះក្នុងរយៈ ៦​ ខែវិលមក រហូតមកដល់ពេលនេះមិន LOGIN ចូលហ្គេមនឹងត្រូវបានលុបចោលទិន្នន័យ។

មាត្រា៧៖ ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវនិងការបដិសេធនៃការធានា

១. GAMO នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាប្រព័ន្ធណាមួយក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នក។

២. ប្រសិនបើមានហានិភ័យកើតឡើង ការបំផ្លាញក្នុងករណីគ្មានផ្លូវដំណោះស្រាយរួមមាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការឆក់អគ្គិសនី ខូចផ្នែករឹង ផ្នែកទន់ បញ្ហាការតភ្ជាប់ internet ឬដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ... អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែទទួលយកហានិភ័យ ខូចខាតប្រសិនបើមាន។ GAMO សន្យាថានឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយហានិភ័យ ការខូចខាតកើតឡើង ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ GAMO នឹងមិនទទួលខុសត្រូវនូវអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងករណីទាំងនេះ។

៣. GAMO ពិតជាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះហានិភ័យរាល់ការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយភាគីទី ៣ នៅក្នុងរយៈពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ GAMO។ នៅពេលអ្នកប្រើផលិតផលនិង/ឬធ្វើការទូទាត់ នឹងភាគីទី ៣ អ្នកយល់និងយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះហានិភ័យដែលកើតឡើង។

មាត្រា ៨៖ ព័ត៌មាននិងការសម្ងាត់

 

១. ដំណើរការចុះឈ្មោះគណនី ID GAMO តម្រូវឱ្យមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវ អ្នកប្រើដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពមួយដែលមិនត្រូវបានចម្លង (user ID) និងពាក្យសម្ងាត់។ ការផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតសម្រាប់ GAMO បានឬមិនបានអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកប្រើ។ ទោះយ៉ាងណា GAMO នឹងទទួលយកនិងគាំទ្រតែការដោះស្រាយវិវាទក្នុងករណីដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យពេញលេញ ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ អ្នកយល់ព្រមថា user ID Email ឬព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់អោយអាចបង្ហាញលើគេហទំព័រ - ផលិតផលរបស់ GAMO

២. GAMO អាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងថែរក្សាអតិថិជន សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ការស្ទង់មតិលើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ GAMO ជំរុញនិងអភិវឌ្ឍសេវាកម្មថ្មី និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ បំពេញតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

៣. GAMO មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះហានិភ័យទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ផលិតផល GAMO។ នៅពេលអ្នកប្រើផលិតផលនិង/ឬធ្វើការទូទាត់នឹងភាគីទី ៣ អ្នកយល់និងយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះហានិភ័យដែលកើតឡើង។

៤. GAMO ព្យាយាមជានិច្ចដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារទិន្នន័យនៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជន ទោះយ៉ាងណា GAMO មិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធានាស្តង់ដារទាំងនោះទេ។ វាអាចមានកត្តាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានរបស់ GAMO នាំដល់ការបង្ហាញទិន្នន័យ។ ហេតុនេះ GAMO មិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាទិន្នន័យតែងតែត្រូវបានរក្សានៅក្នុងស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះឬមិនត្រូវបានបង្ហាញ។

 

៥. រាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ មិនបង្ហាញចេញ។ GAMO មិនលក់ឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀត លើកលែងតែមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៦. ក្នុងរយៈពេលប្រើប្រាស់ http://GAMOCORP.COM អ្នកយល់ព្រមទទួលការជូនដំណឹងទាំងអស់ពី GAMO ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មតាមរយៈអ៊ីម៉ែល thư bưu chính ឬទូរស័ព្ទអ្នកប្រើ។

៧. GAMO មានសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បន្លំ ឬសម្រាប់គោលបំណងនៃការយកទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតរបស់អ្នកប្រើផ្សេងទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែល GAMO ផ្តល់ជូន។

មាត្រា៖  ដំណោះស្រាយនៃពាក្យបណ្តឹង  ប្ដឹង  សំណងលើការខូចខាត

. គោលការណ៍នៃការដោះស្រាយការបំពាន៖ អ្នកប្រើប្រាស់រំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបន្ទាប់មកអាស្រ័យលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភ GAMO នឹងឯកតោភាគីនិងការសំរេចចិត្តលើសំណុំបែបបទដោះស្រាយសមស្របដូចខាងក្រោមនេះ៖

ចាក់សោគណនី GAMO មានកំណត់ពេលវេលាឬរហូរ។

បោះបង់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយ GAMOCORP.COM

. ការដោះស្រាយវិវាទនិងបណ្តឹងតវ៉ា។

វិវាទណាមួយកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលប្រើរបស់ GAMO នឹងត្រូវបានដោះស្រាយស្របតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ពាក្យបណ្តឹងណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ GAMOCORP.COM ត្រូវតែផ្ញើទៅ GAMOភ្លាមបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងបណ្តឹងតវ៉ា

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង៖ ................................

ក្រុមហ៊ុនអនឡាញ GAMO

ភូមិ ៤ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃមួយ ខ័ណ្ឌចម្ការមាន់ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖ .............................

. GAMOនឹងយោងទៅលើករណីជាក់លាក់នីមួយៗដើម្បីមានវិធីដំណោះស្រាយសមស្រប។ នៅពេលអនុវត្តសិទ្ធិប្តឹង អ្នកប្តឹងតវ៉ាមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឯកសារ ភស្តុតាងនិងមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងបណ្តឹងតវ៉ានិងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃពាក្យបណ្តឹង ឯកសារ ភស្តុតាងនិងមូលដ្ឋានដែលយើងផ្តល់យោងទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់។

.GAMO ត្រឹមជំនួយ ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង ការចោទប្រកាន់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានកត់ត្រាយ៉ាងពេញលេញ ស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវព័ត៌មាននៅពេលចុះឈ្មោះគណនី។

. ចំពោះការជម្លោះរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ GAMOCORP.COM ជាមួយគ្នា GAMO នឹងផ្ញើ

ព៌តមានទំនាក់ទំនងឲ្យបណ្ដាបុគ្គលមានការវិវាទ ទុកភាគីដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងឬ GAMO នឹងយោងទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងដើម្បីដោះស្រាយ។ ដូច្នោះហើយ GAMOនឹងការពារអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងអតិបរិមាអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់និងសមហេតុផល។

. អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមការពារ សំណងនិងដក GAMOពីកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ នីតិវិធីការខាតបង់ការចំណាយរួមប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះថ្លៃតុលាការ ថ្លៃមេធាវី  អ្នកពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងនិងដំណោះស្រាយឬកើតឡើងពីការបំពានរបស់អ្នកប្រើក្នុងអំឡុងពេលប្រើ GAMOCORP.COM

. ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល GAMOគឺជាសេចក្តីសំរេចចុងក្រោយ។

មាត្រា ១០៖  ប្រសិទ្ធិភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

. លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានចែងនៅលើគេហទំព័រអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព កែប្រែគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នកប្រើ

ប្រាស់។ នឹងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្បាស់នៅលើគេហទំព័រដែលជាកិច្ចប្រជុំអំពីការផ្លាស់ប្តូរនិងការបន្ថែមទាំងនោះ។

. ក្នុងករណីមានលក្ខខណ្ឌណាមួយឬច្រើនដែលកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជូននិងប្រើប្រាស់ក្លោងព៌តមានអនឡាញ GAMOCORP.COM នេះមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បទបញ្ញត្តិនោះនឹងត្រូវកែសម្រួលឱ្យសមស្របនឹងបទបញ្ញត្តិនីតិរដ្ឋជាធរមាន ចំណែកភាគបន្ទាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែមានសុពលភាព។

. ពេលវេលាផ្ទុកព័ត៌មាន

- ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកនឹងត្រូវទុកក្នុងប័ណ្ណសាររហូតដល់ការស្នើសុំលុបឬសមាជិកចូលដោយផ្ទាល់និងអនុវត្តការលុបចោល។ នៅសល់ក្នុងករណីទាំងអស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់នៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់ GAMOCORP.COM

. កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តល់និងប្រើប្រាស់ក្លោងព៌តមានអនឡាញ GAMOCORP.COM មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១២ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល GAMO